Kenth
Många större val i livet gör man med hjärtat. Det tycker jag delvis att man skall göra här med. Välj en mäklare som det känns bra med, dvs. som du får bra kontakt med. Men se också på vad som ingår i arvodet. Hur kunnig är mäklaren på ditt område, hur mycket annonsering ingår, vad för typ av visningar har mäklaren, hur kommer din bostad att presenteras etc.

Carolina
Välj en lokal mäklare som kan mycket om området. Känn efter om mäklaren är engagerad, be att få se gamla prospekt som visar bildkvalité och beskrivning. Kolla hur stark marknadsföringen är, fråga om mäklaren ställer upp på privata visningar.
Om det är ett hus, vad kan mäklaren om fukt, huskonstruktion, värmesystem? Kanske viktigast, känner du förtroende för mäklaren?
 
Staffan
En grundläggande förutsättning för en väl fungerande försäljning är att du som uppdragsgivare känner förtroende för din mäklare. Mäklaren skall agera som din förlängda arm och på bästa sätt tillvarata dina intressen. God och tät kommunikation mellan säljaren och mäklaren är avgörande. Det gäller i allt från inledande förberedelser till valet av köpare.