Kenth:
Det avgör villkoren i köpeavtalet. Ges köparen rätt att besiktiga huset efter påskrift med återgångsklausul så kan besiktning ske senare annars måste besiktning ske innan påskrift. Tryggast är man alltid om man
besiktigar innan påskrift eftersom man kan avstå köp då. Återgångsklausul ger säljaren möjlighet att ersätta köparen för de brister som upptäcks och då återgår inte köpet.

Carolina:
Helst innan man skriver kontrakt så att man kan justera priset med hänsyn till protokollet. Risken är att man betalar för en besiktning och sedan kommer någon annan och köper under tiden. Ett annat vanligare sätt är att få in klausul i kontraktet så att man får besiktiga efteråt med rätt att låta köpet återgå eller får en prisjustering om protokollet visar brister.

Staffan:
Om säljaren redan har låtit göra en besiktning finns det egentligen ingen direkt anledning att göra en ny. Detta förutsätter naturligtvis att man som spekulant får ta del av besiktningsprotokollet samt att man ges möjlighet att ställa eventuella frågor till besiktningsmannen. Det är givetvis också viktigt att ta reda på vad besiktningen egentligen omfattar.