Besiktning - Dolda fel försäkring

Historiskt sett så har många köpare inte besiktigat huset i den utsträckning som behövts och många köpare
upptäcker fel först när man har flyttat in. För att slippa obehagliga överraskningar
uppmanas köpare att besiktiga sin bostad.

Denna rekommendation gäller såväl fastigheter som bostadsrätter.
 
Den slutliga köparen har dessutom en skyldighet att själv besiktiga fastigheten enligt jordabalken.
 
Många av de fastigheter vi förmedlar är förbesiktigade. Detta innebär att säljaren beställer en
besiktning från en besiktningsman. Denna besiktning utförs innan försäljningen och köparen kan redan vid
visningen ta del av besiktningsprotokollet och få klarhet i om huset är behäftat med fel.
Detta kan kännas skönt och skapa positiva känslor kring köpet men vi rekommenderar trots
detta att man också själv, som köpare, besiktar huset.
 
Som köpare har man fortfarande en undersökningsplikt och fullgör man inte denna kan man
inte heller påtala fel och brister i efterhand.
 
Kontakta oss på Kenwas så hjälper våra mäklare hjälper dig att hitta kunniga besiktningsmän.
 
Som ägare av en bostadsrätt är man själv ansvarig för det inre skicket av lägenheten.
Vid köp skall man kontrollera bad, dusch, tvättutrymmen (våtrumsenheterna) och
anslutningar till vattenledningssystemet.

Det är också viktigt att kontrollera avloppen i våtutrymmen.
 
På Kenwas fastighetsförmedling hjälper vi såväl köpare som säljare och rekommenderar
gärna en besiktningsman vid önskemål. Vi samarbetar med flera aktörer och
rekommenderar den aktör vi tror kan vara bäst lämpad för det aktuella objektet. 


SE VIDARE UNDER VÅRA TJÄNSTER - FÖRSÄKRINGAR

 

 
du alltid ringa vårt huvudkontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Huvudkontor

Säljkontor 1

Säljkontor 2

Kenwas fastighetsförmedling AB

Gavénius Väg 2 A

141 60 Huddinge

Telefon: 08 449 73 00

Fax: 08 779 50 06

E-post: info@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Västra Storgatan 11

646 31 Gnesta
Telefon: 0158 333 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen,

646 96 Stjärnhov

Telefon: 0157 151 50

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se