Deklarationshjälp

 

Efter en försäljning skall du deklarera för detta. Många upplever det som krångligt och vi
hjälper gärna kostnadsfritt till med detta moment,

som en del av din försäljning genom oss.
 
Efter de uppgifter du lämnar oss räknar vi ut vad du skall betala i kapitalvinst och
vi går också igenom de möjligheter som finns för att flytta med eventuell skatt till nästa boende.
 
Gör man en vinst på sin bostad är det viktigt att se till att man inte behöver
skatta på sådant som egentligen inte är en vinst.

Man får göra avdrag för vissa inköp och för vissa utgifter man haft kring sitt boende.
Kan man göra avdrag innebär det att vinsten minskar och man betalar då lägre skatt för sin försäljning.
 
Vi informerar om de olika summorna du kan göra avdrag för samt för vilka avdrag som kan göras.
Vi kommer också med tips och råd som kan underlätta ditt arbete och vi informerar om alla de
regler som Skatteverket ställer för att avdragen skall bli godkända.
 
Har du en tidigare uppskjuten reavinst från en bostadsförsäljning måste du ta
med denna uppskjutna reavinst i denna deklaration.


 

  
 

 
du alltid ringa vårt kontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Säljkontor

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen, Hyltinge ö

646 96 Gnesta flen

Telefon: 0157 151 50, 0158 333 00, 08 449 73 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se