Kontraktskrivning

 

När parterna är överens skriver fastighetsmäklaren ett kontraktsförslag och då parterna är överens skrivs avtalet under.

Ett köpekontrakt/köpeavtal måste innehålla särskild information för att vara giltigt.
                            

 

                                    Säljare och köpare skall vara angivna med namn och personnummer.
                                    Fastighetens namn och kommun / Föreningens namn, adress samt aktuellt lägenhetsnummer.
                                    Överlåtelseförklaring.
                                    Köpeskilling.
                                    Underskrifter av alla parter köpare och säljare med datum.
                                   


                 

När ett köpekontrakt är undertecknat är avtalet bindande.


 

 
du alltid ringa vårt kontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Säljkontor

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen, Hyltinge ö

646 96 Gnesta flen

Telefon: 0157 151 50, 0158 333 00, 08 449 73 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se