Tillträde


 

När man skriver kontrakt bestämmer man i de allra flesta fall dagen för tillträde.
När tillträdesdagen så kommer övergår dispositionen eller äganderätten på köparen.
 
Tillträdet sker på fastighetsmäklarens kontor eller på den bank där köparen

kommer att låna pengar. Här regleras alla kvarvarande ekonomiska

förehavanden och nycklar byter ägare.
 
Till tillträdet upprättas en likvidavräkning.
I likvidavräkningen framgår det vilka intäkter och kostnader som skall regleras.
Det framgår vilka av säljarens lån som skall lösas och vilka räntor som skall betalas.
Är det andra avgifter som skall regleras mellan parterna noteras även detta.
Bägge parter skriver under likvidavräkningen och alla får kvitto på

att alla ekonomiska förehavanden är reglerade.
 
Vid köp av bostadsrätt har tillträdet föregåtts av att köparen sökt medlemskap

i den aktuella föreningen. Detta hjälper fastighetsmäklaren till med. Om medlemskap inte

beviljas går hela köpet tillbaka. Detta händer dock mycket sällan.
 
Vid belåning av en bostadsrätt skickar köparens bank en pantförbindelse till föreningen
som skriver in om lån på den
aktuella lägenheten. Föreningen tar betalat av

köparen för att notera pantförbindelsen.
 
Vid fastighetsaffärer skicks även ett köpebrev (som skrivs på under tillträdet)
till Inskrivningsmyndigheten.
Detta är den handling som ligger till grund för lagfartsansökan. 
 


 

 

 
du alltid ringa vårt huvudkontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Huvudkontor

Säljkontor 1

Säljkontor 2

Kenwas fastighetsförmedling AB

Gavénius Väg 2 A

141 60 Huddinge

Telefon: 08 449 73 00

Fax: 08 779 50 06

E-post: info@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Västra Storgatan 11

646 31 Gnesta
Telefon: 0158 333 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen,

646 96 Stjärnhov

Telefon: 0157 151 50

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se