Besiktning - Dolda felförsäkring

Historiskt sett så har många köpare inte besiktigat huset i den utsträckning som behövts och många köpare
upptäcker fel först när man har flyttat in. För att slippa obehagliga överraskningar uppmanas köpare att
besiktiga sin bostad. Denna rekommendation gäller såväl fastigheter som bostadsrätter.
 
Den slutliga köparen har dessutom en skyldighet att själv besiktiga fastigheten enligt jordabalken.
 
Många av de fastigheter vi förmedlar är förbesiktigade. Detta innebär att säljaren beställer en besiktning
från en besiktningsman. Denna besiktning utförs innan försäljningen och köparen kan redan vid visningen
ta del av besiktningsprotokollet och få klarhet i om huset är behäftat med fel. Detta kan kännas skönt och skapa
positiva känslor kring köpet men vi rekommenderar trots detta att man också själv, som köpare, besiktar huset.

 

Som köpare har man fortfarande en undersökningsplikt och fullgör man inte
denna kan man inte heller påtala fel och brister i efterhand.
 
Kontakta oss på Kenwas så hjälper våra mäklare hjälper dig att hitta kunniga besiktningsmän.
 
Som ägare av en bostadsrätt är man själv ansvarig för det inre skicket av lägenheten. Vid köp skall
man kontrollera bad, dusch, tvättutrymmen (våtrumsenheterna) och anslutningar till
vattenledningssystemet. Det är också viktigt att kontrollera avloppen i våtutrymmen.
 
På Kenwas fastighetsförmedling hjälper vi såväl köpare som säljare och rekommenderar gärna
en besiktningsman vid önskemål. Vi samarbetar med flera aktörer och rekommenderar
den aktör vi tror kan vara bäst lämpad för det aktuella objektet. 


SE VIDARE UNDER VÅRA TJÄNSTER -FÖRSÄKRINGAR


 

 
du alltid ringa vårt huvudkontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Huvudkontor

Säljkontor 1

Säljkontor 2

Kenwas fastighetsförmedling AB

Gavénius Väg 2 A

141 60 Huddinge

Telefon: 08 449 73 00

Fax: 08 779 50 06

E-post: info@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Västra Storgatan 11

646 31 Gnesta
Telefon: 0158 333 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen,

646 96 Stjärnhov

Telefon: 0157 151 50

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se