Juridisk vägledning och konsultation


I samband med att man byter bostad uppstår

ofta frågor kring familjeförhållanden och kanske

har eller kommer även dessa att förändras.

 

Ni kanske blir sambo, gifter er, skaffar barn eller flyttar isär.

Ni kanske går in i ett boende med olika ägarandelar eller så finns det särkullebarn som man skall ta hänsyn till.


Kanske är det ett dödsbo som säljer eller så skall bostaden

säljas då någon flyttar in på ett äldreboende.
 

Många flyttsituationer innebär förändrade familjesituationer

och då kan det vara viktigt att se över

dessa tillsammans med en jurist.
 
Kanske har ni hamnat i tvist med kommunen eller med en bank
eller så har ni hamnat i en annan konflikt som rör ert boende,
även då kan det vara värt att ta kontakt med ett ombud.
 
Vi stöter ofta på dessa typer av situationer och har därför
samarbete med såväl jurister som advokater.

Tala med oss så ser vi till att ni kommer i kontakt
med någon som kan hjälpa er.

 

 
 


  

 
 
du alltid ringa vårt kontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Säljkontor

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen, Hyltinge ö

646 96 Gnesta flen

Telefon: 0157 151 50, 0158 333 00, 08 449 73 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se