Startklar – förbered din försäljning i förväg.


Det är inte alltid så lätt att veta vilken ordningsföljd man skall följa när man skall byta bostad.
Den största frågan som de flesta ställer är om man skall sälja eller köpa bostad först.
 
För en säljare uppkommer dessutom frågor som:
Hur mycket är min bostad värd?
Hur ser marknaden ut?
Hur fort går det?
Hur skall jag förbereda min försäljning?
 Är det många bostäder ute till försäljning i mitt område?
 
För att underlätta för dig som går i säljtankar har Kenwas utarbetat tjänsten Startklar.
Startklar börjar med ett hembesök där en fastighetsmäklare kommer hem till dig och värderar bostaden samt
går igenom alla frågor som uppkommit kring planerna på försäljning. Mäklaren lägger upp en ekonomisk plan och ger
tips och råd om hur en bra lösning skulle kunna se ut.
 
I de fall man väljer att söka efter ny bostad innan man säljer kan man underlätta sin egen process genom att
förbereda så mycket som möjligt av försäljningen, redan innan man köpt bostad. Man genomför då alla förberedande
steg utan att dra igång själva försäljningen. Man kan genomföra hela förarbetet utan att stressa och
hinner lägga  ner lite extra tid på varje moment.
 
Därefter kan man avvakta.

Det är först när du har hittat ditt nya boende som försäljningen drar igång. Fördelen i det
skedet är att försäljningen kan påbörjas så mycket snabbare efter det nya köpet jämfört med om man inte gjort förberedelserna innan.

 
Man minimerar således risken att hamna med dubbla boendekostnader under en viss tid och man får dessutom
en bättre försäljningsprocess då man tagit god tid på sig i förberedelseskedet.

 

Vad innebär då förberedelseskedet?

Tillsammans med fastighetsmäklaren upprättar man ett förmedlingsuppdrag
där alla villkoren kring försäljningen bestäms. En eventuell styling eller städning av bostaden genomförs och
mäklaren beställer en fotografering genom yrkesfotograf. En planritning ritas upp och en säljbeskrivning av bostaden upprättas.
 
Bostaden läggs sedan ut på Hemnet under ”kommande objekt”.
På så sätt börjar man redan i ett tidigt skede att samla en namnlista med intresserade av bostaden.
 
När du sedan hittat din nya bostad startas uppdraget med att vi tar kontakt med alla som visat
intresse för bostaden. Privata visningar för intressenter arrangeras och även öppna visningar planeras in.
 
Förberedelsen utmynnar då i att säljprocessen kommer igång snabbare, att förarbetet blir mer
genomarbetat och att fler får upp ögonen för bostaden samt att förutsättningarna för ett högre pris därmed finns.
 
Under hela tiden som tjänsten Startklar är i bruk kan man som kund också erhålla tjänsten Köpcoach
kostnadsfritt. Detta för att känna att man har en part som finns tillgänglig för
frågor och råd då man letar efter sin nya bostad. 

 
du alltid ringa vårt kontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Säljkontor

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen, Hyltinge ö

646 96 Gnesta flen

Telefon: 0157 151 50, 0158 333 00, 08 449 73 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se