Markärenden – bygglov etc.


Är du i behov av kontakt med kommunen gällande styckning,
förhandsbesked, detaljplan etc. hjälper vi dig med detta. Vi är vana
att ha kontakt med människor som arbetar med dessa frågor i de
kommuner där vi är verksamma och vi vet vilka handlingar de
efterfrågar samt hur de skall vara utformade.
 
Vi arbetar med markärenden på uppdrag från dig och
vi kan sköta hela arbetet från start till mål. 


 
 

 

 
du alltid ringa vårt kontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Säljkontor

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen, Hyltinge ö

646 96 Gnesta flen

Telefon: 0157 151 50, 0158 333 00, 08 449 73 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se