Markärenden – bygglov etc.


Är du i behov av kontakt med kommunen gällande styckning,
förhandsbesked, detaljplan etc. hjälper vi dig med detta. Vi är vana
att ha kontakt med människor som arbetar med dessa frågor i de
kommuner där vi är verksamma och vi vet vilka handlingar de
efterfrågar samt hur de skall vara utformade.
 
Vi arbetar med markärenden på uppdrag från dig och
vi kan sköta hela arbetet från start till mål. 


 
 

 

 
du alltid ringa vårt huvudkontor på telefon 08-449 73 00, så hjälper vi dig att komma rätt
site created and hosted by skandiaweb

 

Huvudkontor

Säljkontor 1

Säljkontor 2

Kenwas fastighetsförmedling AB

Gavénius Väg 2 A

141 60 Huddinge

Telefon: 08 449 73 00

Fax: 08 779 50 06

E-post: info@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Västra Storgatan 11

646 31 Gnesta
Telefon: 0158 333 00

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se

Kenwas fastighetsförmedling AB

Björkhagen,

646 96 Stjärnhov

Telefon: 0157 151 50

Fax: 0158 411 00

E-post: sormland@kenwas.se